Karla tieturva

Karla Tieturva on apunasi ongelmatilanteissa 24/7 vuoden ympäri. Mikäli vahinkoa ei pystytä korjaamaan tien päällä, auto hinataan lähimmälle Karlan korjaamolle, jossa korjaustyö pystytään suorittamaan. Mikäli paikkakunnalla ei ole Karlan korjaamoa, hinataan auto Falckin palvelukeskuksen määrittämälle korjaamolle. Karla Tieturva hoitaa lisäksi joko taksimatkan tai edullisen sijaisauton tai hotellimajoituksen tarpeittesi mukaan EU-maissa.


Tieturva on autoilijan palvelu, joka tarjoaa helppoutta ja huolettomuutta tien päälle. Karla Tieturva tulee auttamaan sinua minne tahansa. Esimerkiksi jos kysymyksessä on tekninen vika, ulosajo, lumeen juuttuminen tai polttoaineen loppuminen, Karla Tieturvan asiakkaana apu sisältyy vuosimaksuun. Maksat vain mahdollisista tarvikkeista (esim. uusi akku tai tuotu polttoaine).


Sijaisauto

Tarjoamme sijaisauton kolmeksi vuorokaudeksi, jotta matkasi pääsee jatkumaan mahdollisimman mukavasti. Maksat vain 15 € omavastuun vuorokaudessa.


Voimassa kaikissa EU-maissa

Palvelu kattaa kaikki EU-maat (myös Norja ja Sveitsi). Saat apua ongelmatilanteisissa omalla äidinkielelläsi.


Karla Tieturva toimii yhteistyössä Falckin kanssa

Falck Hinaus- ja Tiepalvelut on koko Suomen kattava hinauspalveluketju.


Avun soittaminen

Avun tilaat ympäri vuorokauden helposti ja nopeasti koko maassa numerostamme 09 37477 428 (0,08 €/min + pvm/mvm). Karla Tieturvan asiakkaana sinun kannattaa tallettaa oheinen numero puhelimesi muistiin.


Lisätietoja

Kysy lisätietoja omasta Karlastasi. Karla Tieturvan vuosimaksu kerryttää S-Ryhmän bonusta. Sopimusehdot kokonaisuudessaan luettavissa alempana. 

 

 

 

TUOTEKOHTAISET SOPIMUSEHDOT

Karla Tieturva (jäljempänä Palvelu)

1. Yleiset ehdot

Tilaukseen sovelletaan yleisten sopimusehtojen lisäksi näitä Falck Oy:n (”Falck”) ja tilaajan
(”asiakas”) välisiä tuotekohtaisia sopimusehtoja. Mikäli tuotekohtaisten ja yleisten
sopimusehtojen välillä on ristiriita, noudatetaan tuotekohtaisia sopimusehtoja.
Vahingon sattuessa turvan ottaja sitoutuu täyttämään Falckin edustajan kanssa tarvittavat
asiapaperit ja varmistamaan ne allekirjoituksellaan.
Palvelu on ajoneuvokohtainen ja se pysyy voimassa omistussuhteen muutoksista riippumatta,
edellyttäen että muut Palvelun edellytykset pysyvät muuttumattomina.

2. Vastuunrajoitus

Palvelu on vakuutusturvaa täydentävä palvelu. Kustannukset haetaan korvattavaksi
ensisijaisesti ajoneuvon vakuutuksesta. Falck korvaa kuluja palvelun ehtojen mukaisesti
tilanteissa, joissa vakuutus ei niitä kata.

Palvelu on hankittavissa henkilö- tai pakettiautoihin, moottoripyöriin ja mopoautoihin. Palvelun
saa myös matkailuautoihin, joiden kokonaismassa on enintään 5 000 kg. Ajoneuvojen on
oltava rekisteröity Suomeen. Palvelu kattaa myös palvelunalaiseen ajoneuvoon laillisesti
kytketyn perävaunun hinauksen, jos palvelunalaiseen autoon tai sellaisen vetämään
perävaunuun tulee ajon estävä vika. Palvelun voimassaolo edellyttää, että ajoneuvon
katsastus on voimassa. Palvelua ei voida myöntää kuljetus- ja taksiliikenteen käytössä oleviin
ajoneuvoihin ellei erikseen ole sovittu.

Palvelu korvaa ainoastaan palvelun voimassaoloaikana sattuneet tapahtumat. Tapahtumalla
tarkoitetaan vikaa tai muuta ongelmatilannetta, joka on syntynyt sopimuksen voimaantulon
jälkeen. Mikäli tapahtuma sattuu 14 vuorokauden kuluessa palvelun alkamisesta, Falckilla on
oikeus vaatia kirjallinen selvitys tapahtumasta ja tapahtuma-ajankohdasta. Puutteellinen
selvitys, tai sen antamatta jättäminen, voi johtaa korvauksen epäämiseen.
Falckilla on oikeus evätä palvelu myös jälkikäteen jos ajoneuvon huoltoa tai ylläpitoa on
laiminlyöty tai jos kuljettaja on tapahtumahetkellä ollut alkoholin tai huumaavien aineiden
vaikutuksen alaisena.

Asiakas sitoutuu noudattamaan näitä ehtoja avun tilaamisen yhteydessä. Falckin palvelukeskus
pyrkii auttamaan asiakasta tämän ongelmatilanteissa Palvelun voimassaolosta riippumatta.
Mikäli palvelun toimittamisen aikana tai sen jälkeen käy ilmi että Palvelun ehdot eivät täyty, on
asiakas velvollinen korvaamaan omalla kustannuksellaan avustuksesta aiheutuneet
kustannukset.

Falck vastaa lainsäädännön ja vastuuvakuutuksensa puitteissa aiheuttamistaan vahingoista.
Falck ei kuitenkaan vastaa kolmannen osapuolen, kuten hinausliikkeen, autovuokraamon,
autokorjaamon tai muun Falck Oy:n ulkopuolisen tahon aiheuttamista vahingoista.

3. Voimassaoloalue

Palvelu on voimassa EU-maissa, Norjassa ja Sveitsissä. Palvelu on voimassa tieverkon alueella,
ei kuitenkaan esim. metsäautotiellä tai maastossa. Palvelu on kuitenkin voimassa tieverkkoon
verrattavilla alueilla joissa ajoneuvoilla yleisesti ajetaan. Tällaisia ovat mm. pysäköintialueet,
leirintäalueet sekä pihatiet.

4. Palvelun sisältö

4.1 Palveluun oikeuttavat tapahtumat

Matkan keskeyttävät tai sen estävät yllättävät tekniset viat, onnettomuudet, ajoneuvoon

kohdistunut ilkivalta tai varkaus, polttoaineen loppuminen, väärän polttoaineen tankkaus,
rengasrikko sekä avainten jääminen lukitun auton sisään. Palvelu kattaa tie- ja hinauspalvelun
myös mikäli matka keskeytyy veden peittämällä kestopäällysteisellä tiellä veden aiheuttamasta
vahingosta, sekä mikäli auto ei käynnisty villieläinten aiheuttamasta vahingosta. Lisäksi
palveluun sisältyy hinausapu auton jäädessä kiinni lumihankeen autoa ajettaessa
kestopäällysteisellä tiellä. Auton hinaaminen lumihangesta on rajoitettu enintään kahteen
kertaan vuodessa. Palvelu on voimassa matkan keskeytyessä, mutta se on voimassa myös,
mikäli auto ei käynnisty asiakkaan kotiosoitteessa. Falck pyrkii suorittamaan avustavat
toimenpiteet paikan päällä, jotta matka pääsisi jatkumaan omalla ajoneuvolla. Mikäli matkan
jatkumista ei pystytä järjestämään, auto hinataan lähimmälle korjaamolle. Palvelu ei kata
hinaus- ja tiepalvelua, mikäli autoa ei saada liikkeelle pysäköinnin jälkeen siitä syystä, että
auto on peittynyt lumen alle tai sitä ei lumen vuoksi saada enää liikkeelle.
Palvelun ja korvausten saaminen edellyttää, että asiakas on välittömästi vahingon havaittuaan
yhteydessä Falckin palvelunumeroon. Falck ei ole velvollinen korvaamaan kustannuksia
palveluista, joita ei ole tilattu Falckin palvelukeskuksen kautta. Palveluiden 4.2.2 ja 4.2.3
käyttö edellyttää, että hinauspalvelu on järjestetty Falckin palvelukeskuksen toimesta.

4.2 Palvelun kattamat palvelut

4.2.1 Hinaus tai korjaus vahinkopaikalla

Ajoneuvon hinaus tai korjaus paikanpäällä matkan keskeytyessä kohdassa 4.1 mainituista
syistä, silloin kun ajoneuvon kaskovakuutus ei kyseistä palvelua korvaa. Mikäli vahinkoa ei
pystytä korjaamaan tien päällä, auto hinataan lähimmälle Karlan korjaamolle, jossa korjaustyö
pystytään suorittamaan. Mikäli paikkakunnalla ei ole Karlan korjaamoa, hinataan auto Falckin
palvelukeskuksen määrittämälle korjaamolle.
Jos vika tulee ajoneuvon vetämään perävaunuun, hinataan se lähimmälle Karlan korjaamolle.
Mikäli paikkakunnalla ei ole Karlan korjaamoa, hinataan auto Falckin palvelukeskuksen
määrittämälle korjaamolle. Jos vika tulee ajoneuvoon, joka vetää perävaunua, viedään
perävaunu samaan paikkaan kuin ajoneuvo tai jätetään asiakkaan haluamaan paikkaan
matkanvarrella. Paikanpäällä korjaustyöhön mahdollisesti liittyvät osat ja varaosat kuuluvat
asiakkaan maksettavaksi. Falck varaa oikeuden päättää järjestetäänkö apu paikan päällä vai
hinataanko auto korjaamolle.

4.2.2 Sijaisauto

Falck tarjoaa sijaisauton alennettuun hintaan, kunnes asiakkaan ajoneuvon korjaus valmistuu,
kuitenkin enintään kolmeksi vuorokaudeksi (B-kokoluokka), kun matka on keskeytynyt ja auto
on jouduttu hinaamaan korjaamolle, eikä sitä saada korjattua tapahtumapäivän aikana.
Vuokra-autosta veloitettava omavastuuosuus on 15€/vrk, joka maksetaan autovuokraamolle
vuokrauksen yhteydessä.
Autovuokraamot vaativat asiakkaalta luottokorttivarmennuksen vuokrauksen yhteydessä.
Mikäli asiakkaalla ei ole käytössään vuokraamon hyväksymää luottokorttia, korvaa Palvelu
vuokra-auton sijaan taksin käytön enintään 50 eurolla per vuorokausi, enintään 3 vuorokauden
ajan.

Falck ei korvaa polttoaineita eikä mahdollisia ylimääräisiä vakuutuksia tai
omavastuunpienennyksiä tai lisävarusteita, kuten suksiboksia, vetokoukkua tms. Mikäli
vuokra-autoa ei ole mahdollista järjestää, voidaan asiakkaalle Falckin päätöksellä korvata
taksikuluja enintään 50€ vuorokautta kohti, enintään kolmen vuorokauden ajan.
Asiakas on oikeutettu alennettuun hintaan riippumatta siitä, kuuluko matkan keskeyttänyt
vahinko autopalveluvakuutuksen vai Palvelun piiriin. Vuokra-auto voidaan palauttaa myös
23.08.2017 toiselle paikkakunnalle kuin mistä se on vuokrattu, mikäli siitä autovuokraamon kanssa on
erikseen sovittu.

4.2.3 Majoitus

Vaihtoehtona sijaisautolle, palveluun sisältyy majoitus enintään kolmeksi hotellivuorokaudeksi
auton rikkoontumispaikkakunnalla, mikäli tapaus sattuu vähintään 100km päässä
kotipaikkakunnalta. Majoitus korvataan keskitasoisessa hotellissa enintään 150€ saakka per
hotellivuorokausi.

4.2.3 Korjatun auton nouto tai kuljetus kotipaikkakunnalle

Palveluun sisältyy korjatun auton nouto tai kuljetus kotipaikkakunnalle mikäli auto on jouduttu
hinaamaan korjaamolle eikä sitä saada korjattua tapahtumapäivän aikana. Auton nouto
suoritetaan junalla (1. luokka), linja-autolla, taksilla tai lentokoneella. Noutokuluja korvataan
enintään 150€. Vaihtoehtoisesti Falck järjestää auton palautuksen kotipaikkakunnalle. Auton
palautuskuluja korvataan enintään 150€. Korvaus suoritetaan jälkikäteen alkuperäisiä kuitteja
vastaan.

5. Oikeuksien ja velvollisuuksien siirtäminen

Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan ilman Falckilta etukäteen
saatua kirjallista suostumusta.

6. Laskutus- ja maksuehdot

Tilauksesta laskutetaan kerran vuodessa, ellei tilauksen yhteydessä ole toisin sovittu.
Myöhästyneistä maksuista Falckilla on oikeus periä 10 euron myöhästymismaksu, sekä
korkolain mukainen viivästyskorko. Ellei asiakas maksa laskuaan pyynnöstä huolimatta,
Falckilla on oikeus irtisanoa tilaus kirjallisella ilmoituksella. Tällöin Falck voi myös laskuttaa
asiakasta niistä palveluista, jotka Falck on suorittanut tilauksen irtisanomispäivän jälkeen.
Yleinen maksuehto on 14 päivää netto laskun päiväyksestä.

7. Sopimuksen alkaminen

Palvelun sopimus astuu voimaan asiakkaan saatua tilausvahvistuksen Falckilta, jossa
toimitetaan ohjeet avunpyyntöä varten sekä 24h päivystysnumero. Verkkokauppatilauksesta
saatu maksuvahvistus tai viesti tilauksen perillemenosta ei ole vahvistus sopimuksen
alkamisesta. Tilausvahvistus lähetetään Falckin tarkastettua tilauksen ja vahvistettua
sopimuksen voimaantulon. Palvelun laskutus alkaa tilausvahvistuksesta. Palvelu korvaa kuluja
sopimuksen voimassaoloaikana tapahtumista, jotka ovat aiheutuneet sopimuksen alkamisen
jälkeen. Kulut tapahtumista tai viosta, jotka ovat aiheutuneet ennen sopimuksen
voimaantuloa, eivät kuulu palvelun piiriin.
Maksuttomissa tutustumistarjouksissa palvelu astuu voimaan seitsemän vuorokauden kuluttua
tilausvahvistuksesta, ellei tilauksen yhteydessä tai tilausvahvistuksessa muuta ole sovittu.

8. Sopimuksen päättäminen

Sopimus on toistaiseksi voimassa oleva, ellei tilauksen yhteydessä ole sovittu toisin. Sopimus
voidaan päättää koska tahansa ja palvelu on voimassa kuluvan laskutuskauden loppuun.
Laskutettuja maksuja ei palauteta.
Kampanjaluontoisissa tarjouksissa, joissa asiakas on saanut ensimmäiset kuukaudet maksutta,
päättyy palvelu irtisanottaessa välittömästi.
Mikäli asiakas rikkoo sopimusehtoja, Falckilla on oikeus irtisanoa tilaus kirjallisesti 8 päivän
irtisanomisajalla. Sopimusehtojen rikkomisella tarkoitetaan esimerkiksi sitä, että asiakas ei ole
muistutuksesta huolimatta maksanut laskuaan. Asiakas on aina velvollinen maksamaan
laskunsa, myös silloin kun Falck on irtisanonut tilauksen sen ehtojen rikkomisen perusteella.
Sopimusehtojen rikkomisella tarkoitetaan esimerkiksi sitä, että asiakas antaa Falckille vääriä
tietoja tai jättää joitain vaadittuja tietoja ilmoittamatta.

9. Force Majeure

Ylivoimaisen esteen kuten lakon, luonnonkatastrofin, äärimmäisten sää- tai tieolosuhteiden,
sodan, terrorismin, kapinan ja levottomuuksien sattuessa Falck ei ole vastuussa palvelujen
toimittamisesta. Falckilta ei täten voi vaatia korvausta palveluiden toimittamatta jättämisestä
muissakaan sellaisissa poikkeuksellisissa olosuhteissa, joihin Falck ei voi vaikuttaa.

10. Palveluntoimittajat

Falckilla on oikeus käyttää alihankkijoita täyttämään Falckin velvollisuudet asiakasta kohtaan.
Falck Oy
Malmin kauppatie 8 A
00700 Helsinki
p. 09 37 477 377
asiakaspalvelu@falck.fi
www.falck.fi